ЗНО з фізики. Тести минулих років.

Posted by | No Tags | ЗНО 11 физика | Комментариев к записи ЗНО з фізики. Тести минулих років. нет

2018 Завдання ………2018 Відповіді
2017 Завдання………2017 Відповіді
2016 Завдання………. 2016 Відповіді
2015 Завдання

2015 Відповіді

1)Б 2)Г 3)Г 4)Г 5)Б 6)Г 7)В 8)В 9)Б 10)Б
11)В 12)Б 13)А 14)В 15)Б 16)Г 17)А 18)А 19)В 20)А
21) В-Д-А-Б
22) Г-А-Б-В
23) Г-Д-А-В
24)672; 56
25) 2; 2
26) 2
27) 20
28) 0,5
29) 125
30) 910
31) 1,25
32) 8
33) 0,5
34) 5

Пробне ЗНО
2018 Завдання………. 2018 Відповіді
2017 Завдання………. 2017 Відповіді
2016 Завдання і відповіді
2015 Завдання і відповіді

ЗНО з фізики. Тести минулих років.
5 5 votes


No Comments

Leave a comment